90-254 Łódź, Piramowicza 11/13
telefon | phone +48 42 640 61 55 | +48 42 640 69 29
fax +48 42 640 60 75
tel.kom. | mobile +48 696 007 754
email: biuro@texpro.com.pl

Spółka z o.o.
NIP 725-100-42-23
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000042271
Kapitał Zakładowy 1.000.000,00 zł